ทรัพย์คณา รีสอร์ท

62/3-5 หมู่ 4 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์: 083-974-5553, 083-974-5552, 032-395-360, 02-862-2224
เบอร์แฟกซ์: 032-395-045, 02-862-2223
เว็บไซต์: www.subkana.com