ราชาวดีบ้านกรูดรีสอร์ต

ที่อยู่ : 98/1 หมู่ 7 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190
มือถือ 089-836 4498 โทร 032-695 155 แฟกซ์ 032-695 177
เว็บไซต์ : www.rachavadee.com / www.rachavadee.net