หาดทราย รีสอร์ท

99/6-7 หมู่ 7 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โทร. 077-558-028-9, 081-970-3033
เว็บไซต์ www.hadsairesort.com